Posted on: 1. apríla 2020 Posted by: tristate Comments: 0

Jazykový pobyt je perfektný spôsob, ako sa dokonale naučiť jazyk prostredníctvom tých, ktorý pochádzajú z krajiny, ktorej jazyk sa chcete naučiť.

Výhody jazykového pobytu oceňujú všetci účastníci. Okrem rýchlejšieho učenia sa, ponúka pobyt množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľstiev.

Chcete stráviť letné mesiace len tak, bezstarostným flákaním? Alebo myslíte na budúcnosť a chcete získať nové znalosti? Je tiež určený tým, ktorý chcú získať lepšiu novú pracovnú pozíciu a nevyhnutne potrebuje v priebehu krátkeho času zlepšiť svoje jazykové schopnosti. Prečo teda nevyskúšať jazykový pobyt. Je to program, , ktorého cieľom je učiť sa alebo prehlbovať znalosti cudzieho jazyka. Neznamená to, že to musí byť exotický pobyt.

ENGLISHstay je alternatíva jazykovej školy. V priebehu 6 denného pobyt ponúka 70 hodín výučby angličtiny lektormi, ktorý pochádzajú z anglicky hovoriacej krajiny. Výhodou tohto programu je, že je otvorený pre všetky vekové kategórie.

Ak má vaše dieťa nedostatky v cudzom jazyku, jazykový pobyt mu umožní pokročiť ďalej. Toto je hlavným cieľom tohto typu programu.

Bežné školské vyučovanie neposkytuje dobrú možnosť dobre a správne sa naučiť cudzí jazyk. Jedným z hlavných dôvodom, je nedostatok opakovania. Často je niekoľko hodín roztrúsených po celom týždni. Je ťažké precvičiť angličtinu. Sledovanie televíznych seriálov v pôvodnej verzii s titulkami tiež pomáha. To však nestačí. V novom prostredí bude mať mladý človek možnosť hovoriť angličtinou každý deň. Už sa nebude môcť skrývať za viac či menej správneho prekladateľa, ktorý prekladá slová každodenného života.

ENGLISHstay je skvelý spôsob, ako sa rýchlo a kvalitne naučiť anglický jazyk.