Posted on: 12. júna 2022 Posted by: tristate Comments: 0

V digitálnom veku máme na dosah niekoľko efektívnych komunikačných nástrojov bez toho, aby sme si ich uvedomovali ich dôležitosť. V stratégii digitálnej komunikácie je dôležité byť na sieti čo najviac viditeľný a tým vyniknúť.

Pre inovatívnu komunikačnú stratégiu firmy čoraz viac využívajú video reklamu. Ide o skvelý nápad, ako zvýrazniť povedomie o akejkoľvek značke – službe alebo produkte. Video reklama môže cieliť na zákazníkov. Dobrá reklama musí vzbudiť záujem spotrebiteľov a postrčiť ich ku kúpe.

Obsahovo silné a atraktívne video  ľahko upúta pozornosť spotrebiteľov. Je to pre nich spôsob, ako môžu daný predmet pred kúpou objaviť. Aby ich teda video reklama presvedčila, aby si kúpili ten či onen produkt, musí zaujať najmä svojim dizajnom a kreativitou.

Reklamné video teda musí byť kvalitné, relatívne krátke, aby udržalo pozornosť používateľa internetu až do konca, a dostatočne presvedčivé.

Výhody video reklamy:

  • Video je trendový marketingový nástroj, ktorý si nájde uplatnenie v každej reklamnej kampani.
  • Umožňuje vám lepšie sa umiestniť vo vyhľadávačoch a najmä v Google.
  • Dá sa zobraziť kdekoľvek a na mnohých médiách
  • Vytvára viac interakcií, kliknutí a konverzií ako iný obsah
  • Video reklama môže byť virálna a rýchlo sa zdieľať a tým rýchlejšie šíriť.

Vďaka schopnosti zapojiť zmysly pomocou zvukových a vizuálnych prvkov vám videá umožňujú vyrozprávať príbeh, ktorý vytvára emocionálne spojenie a poskytuje viac informácií ako textové alebo obrázkové reklamy. Možnosti sú nekonečné a video tvorca vám svojim kreatívnym prístupom môže vytvoriť úspešnú reklamu.