Posted on: 2. apríla 2020 Posted by: tristate Comments: 0

Odkiaľ pochádza? Ako funguje? Z čoho sa skladá? To sú základné otázky, na ktoré by mal poznať odpoveď každý kto sa chce venovať tomuto krásnemu hobby.

História

Na opis histórie si požičiame zopár riadkov z knihy Dýmařská bichle od autora Jakuba Kopáčka. Tradičný názov „vodná fajka“ pochádza z Indie z druhej polovice 16. storočia. S nápadom vodnej fajky prišiel dvorný fyzik cisára Akbara I Abul-Fath Gulani. Tento fyzik prišiel s fajkou, ktorej dym sa filtroval cez vodu aby sa zbavil nečistôt. V 17. storočí ju ďalej rozvinuli Peržania, ktorí naplno podľahli čaru vodných fajok a tabakov do nich. V tomto období bola vodná fajka výsadou bohatých panovníkov a členov kráľovského dvora. Bola symbolom prestíže a spoločenského postavenia. Konečnú podobu získala vodná fajka v Turecku. Skladala sa z vázy, tela, hadice a korunky. Postupom času menila svoj tvar a materiály a udomácnila sa v kultúre východných národov. Etiketu vodných fajok priniesli svetu tiež Turci a to už za vlády Murada IV (1623-1640).

Vodná fajka sa udomácnila skoro vo všetkých štátoch Stredného Východu. V Afrike ju používali  v Egypte, Sudáne, Líbyi, Alžírsku a Tunisku. V Ázii  jej podľahli v Indii, Nepále a Pakistane. Cez Osmanskú ríšu sa dostala až do terajšieho Ruska. S migráciou obyvateľstva sa dostala aj do Južnej Afriky a v 20. storočí sa dostala do USA, Európy a Kanady.

V dnešnej dobe sa okrem tradičných arabských štátov (Turecko, Egypt, SAE) považujú za veľmoci sveta vodných fajok USA, Rusko a Nemecko.

Princíp fungovania

Vodné fajky fungujú na princípe ochladzovania dymu, ktorý prechádza vodou vo váze kde sa zbavuje nečistôt akými sú melasa, tabak alebo škodliviny, ktoré dokážu molekuly vody zachytiť. Uhlíky pre vodnú fajku na vrchu korunky zohrievajú tabak, ktorý následne inhalujete do pľúc. Pozor! Vodnú fajku „nešlukujeme“ ako cigarety. Potiahneme, a hneď vyfúkneme. Rozžeravené uhlíky môžu byť položené buď na klasickom alobale, ktorý si predierkujete alebo v HMS (Heat management system). To aký spôsob použijete na vás. Alobal je vhodný na stálice tabakového priemyslu akými sú Nakhla alebo AlFakher. HMS si rozumie s modernými značkami ako Adalya, Chaos, 7days, Darkside a podobne. Dym putuje rúrkou (stemom) prechádza srdcom do downstemu až do vázy kde sa prefiltruje vo vode. Dym, ktorý vám vznikne na hladine vody prechádza opäť do srdca (tela) vodnej fajky kde je vyústený konektor na hadicu. Poslednou časťou, s ktorou prichádza do kontaktu pred vstupom do vašich úst je ukončenie hadice, takzvaný náustok.