Velikost převodovky

Jak se dá jít o velikosti převodovky? Tato jednoduchá otázka může vytvořit množství odpovědí a nesčetných názorů. Zde je několik nápadů a tipů k různým metodám používaným pro převodovky.
Velikost převodovky Možnosti a uváženíZjistěte požadavky na výkon

Ať už se jedná o konstrukční vstupy od potenciálního zákazníka nebo specifikace pro novou standardní produktovou řadu, požadavky na výkon vaší aplikace jsou nezbytné pro určení velikosti převodovky. Příklady výkonnostních požadavků jsou následující:

Rychlost – jak rychle aplikace vyžaduje otáčení výstupního hřídele?
Točivý moment – jaký je požadavek na točivý moment – frekvenční měnič
Zatížení přesahem – Vnější radiální zatížení působící na výstupní hřídel může vyžadovat větší nosnost a tím i větší převody.
Duty Cycle – Jak dlouho bude převodovka pracovat před vypnutím? V závislosti na životních požadavcích mohou aplikace s přerušovaným provozem využívat menší převodovky.
Život – kolik cyklů nebo nepřetržitých hodin je zapotřebí ke splnění požadovaného života? Projektování po dobu 400 hodin představuje velký rozdíl v dimenzování ve srovnání s projektováním po dobu 4000 hodin. To ovplyvňuje frekvekční menič

Prostředí a velikost

Velikost místa použití a velikost mohou ovlivnit velikost převodovky.

Provozní teplota – teplota zůstane relativně stejná nebo bude mít velké výkyvy?
Prostor – musí převodovka zapadnout do určité oblasti?
Hmotnost – převodovka nesmí vážit více než určité množství?

Účinnost

Pokud je spojeno s elektromotorem, musí být celková účinnost a / nebo odběr proudu pod určitou hodnotou? Převodovky mají obecně točivý moment, ve kterém pracují s optimální účinností. Pokud je převodovka nadměrně dimenzována (tj. Převodovka má větší převodové stupně, než je nutné), převodovka nedosáhne optimální účinnosti při provozním momentu. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k nedostatečnému návrhu převodovky při snaze dosáhnout optimální účinnosti a tím obětovat život.
Náklady

Často nejkritičtějším faktorem v jakémkoliv produktu jsou náklady na strop nákladů, které ovlivňují mnoho možností výběru. Výběr materiálu a zpracování zahrnuje vysoké procento celkových nákladů.

Obráběcí ocel – i když existují různé varianty s různými mechanickými vlastnostmi, obrobitelností a cenou, obráběcí ocel je velmi běžným materiálem používaným pro výrobu ozubených kol, pastorků a hřídelí. Obráběcí oceli se dodávají v různých formách, jako jsou odlitky, výkovky a vývalky válcované za studena nebo za tepla. Vysoce přesná ozubená kola mohou být vyráběna z obráběcích ocelí pro vysokou kapacitu a nízký hluk s použitím relativně levných obráběcích nástrojů. Obráběcí oceli mohou být tepelně zpracovány, aby se zvýšila nosnost a potenciálně snížila velikost soukolí. Po tepelném zpracování mohou být ozubená kola opět opracována (tvrdé odvalování, bruslení, broušení atd.), Aby se zohlednilo zkreslení. Každá další operace (tepelná úprava, broušení atd.) Však přidává jak cenu nástroje, tak cenu kusu.
Práškový kov – proces, při kterém se kov mele, vmíchá do prášku, zhutní do formy a poté zahřívá v pecích. Práškové kovové převody potenciálně nabízejí cenově výhodnější řešení oproti obráběcí oceli. Na druhé straně mají ozubená kola s práškovým kovem nižší nosnost a nemohou dosáhnout tak těsných tolerancí ve srovnání s obráběnými ocelovými ozubenými koly. Nižší nosnost bude mít pravděpodobně vliv na velikost převodovky, ale není tak kritická u menších převodových velikostí.
Plastický ?? zatímco plastová kola s vstřikováním plastů mají přibližně 10 procent nosnosti ve srovnání s ocelí a vycházejí z cenově citlivých aplikací s nízkým točivým momentem. Složité formy mohou poskytovat úsporu hmotnosti oproti oceli.
Bronz? použití bronzových ozubených kol velmi závisí na použití; bronzová ozubená kola se nejčastěji používají v šnekových soupravách. Velikost šnekových souprav závisí především na požadavcích na výkon.