Posted on: 27. februára 2020 Posted by: tristate Comments: 0

Merač hrúbky laku je nástroj používaný na meranie hrúbky povlaku na povrchu.

Merače hrúbky laku sú bežné v automobilovom priemysle, kde sa používajú na určovanie hrúbky laku na rôznych dieloch. Používajú sa však aj v mnohých ďalších odvetviach na údržbu systému, zabezpečenie kvality a ďalšie aplikácie.

 

Ako funguje merač hrúbky laku

 

Niektoré merače hrúbky farby používajú na meranie hrúbky farby permanentný magnet. Po umiestnení meradla na povrch sa k povrchu pripevní magnet.

Aby tento typ fungoval, musí byť povrch pod železným (magnetickým) materiálom, napríklad z ocele.

Zvyšujúce sa napätie sa aplikuje na pružinu spojenú s magnetom. Senzor potom meria, akú silu vynaložil na vytiahnutie magnetu. To koreluje s hrúbkou farby – čím väčšia je požadovaná sila, tým je farba silnejšia.

Meradlo udáva hodnotu v μm (mikrometre / mikrón).

Pokročilejšie merače hrúbky farby používajú buď elektromagnetickú indukciu alebo vírivé prúdy.

Elektromagnetická indukcia sa používa na meranie hrúbky nemagnetických povlakov na magnetických povrchoch, ako je oceľ.

Cievkový systém generuje elektromagnetické pole, ktoré je ovplyvnené magnetickým substrátom. Meraním zmien v magnetickom poli môže meradlo určovať hrúbku farby.

Cievka prenášajúca vysokofrekvenčný striedavý prúd spôsobuje v substráte vírivé prúdy. Tieto vírivé prúdy majú svoje vlastné magnetické pole.

Sonda meria povahu a silu magnetického poľa na stanovenie hrúbky farby.

Mnoho meradiel hrúbky farby má dnes konštrukciu 2 v 1: môžu sa merať pomocou magnetickej indukcie alebo vírivých prúdov, čo vám dáva väčšiu všestrannosť.

Existujú meradlá, ktoré sa vôbec nespoliehajú na magnetizmus. Dobrým príkladom sú ultrazvukové meradlá. Používajú sa na nekovové povrchy, ako sú plasty, drevo a laminát.

Ultrazvukové hrúbkomery pracujú tak, že cez farbu zaslali impulz. Odrazený impulz používajú na určenie hrúbky farby.

 

Použitie a výhody merača hrúbky laku

 

Merače hrúbky farby sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. Tu sú niektoré z ich najbežnejších aplikácií a ich najväčšie výhody.

Detaily vozidla používajú na určenie, s akou farbou musia pracovať, mierku hrúbky farby. Ak je náter tenký, nadmerné leštenie môže odhaliť spodné vrstvy náteru.
Keď kontrolujete ojazdené vozidlo, môžete zistiť, ktoré panely boli opravené. Nesúlad v hrúbke farby je indikátorom opravy, ktorá bola vykonaná z dôvodu korózie, nehody alebo iného problému.
V priemysle používajú výrobcovia tieto meradlá, aby zabezpečili, že ich výrobky dosahujú požadované normy.
Merače  hrúbky farby sa môžu použiť aj na údržbu systému a strojov. Zriedenie farby môže znamenať zhoršenie kvality. Toto je obzvlášť dôležité pre časti a povrchy, ktoré je potrebné chrániť pred koróziou.